Waarom deze competentieprognose?

Deze competentieprognose – die de trends, evoluties, knelpunten en veranderende beroepen in de vastgoedsector in beeld brengt – heeft als doel beter te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is immers continu in evolutie en de jobs van morgen zullen anders ingevuld worden dan de jobs van vandaag. Dat is onder andere te wijten aan de opmars van nieuwe technologieën en digitalisering, de omslag naar een circulaire en koolstofneutrale economie en de impact van de coronacrisis. Om in te spelen op deze veranderende arbeidsmarkt is het van belang om de bestaande competenties in kaart te brengen en de competentieveranderingen die nodig zijn te identificeren. Door een duidelijk beeld te krijgen van de hiaten in hedendaagse competenties en opleidingsnoden streven we immers naar het versterken van deze vaardigheden aan de hand van een aangepast onderwijs-en opleidingsaanbod. We trachten daarnaast de inzetbaarheid van werkenden op de arbeidsmarkt te verbeteren, wat een positief effect heeft op de vastgoedsector in zijn totaliteit.

Stapsgewijs onderzoek o.b.v. de VLAMT-methode

Samen met een stuurgroep van belangrijke stakeholders in de vastgoedsector rolden we daarom deze competentieprognose uit, met de steun van ESF en VCF. Deze prognose is in eerste instantie bedoeld om een strategisch beeld van de trends, evoluties, knelpunten en veranderende beroepen in kaart te brengen. Hiervoor maakten we gebruik van de VLAMT-methode waarbij we diverse fases stapsgewijs doorliepen: op basis van belangrijke inhoudelijke vragen, stelden we een plan van aanpak en begroting op. Door vervolgens de bewezen stappen van voorbereiding, vooronderzoek, analyse en besluitvorming te doorlopen, konden we een compleet plaatje van de vastgoedsector van vandaag en morgen maken, een blik op de toekomst als het ware.

Informeren & sensibiliseren: concrete actiepunten

Om de resultaten van deze competentieprognose een brede spanwijdte te geven en vastgoedprofessionals te informeren en sensibiliseren, lanceerden we deze website. Het is immers van belang voor alle stakeholders in de vastgoedsector om op de hoogte te zijn van de veranderingen in de vastgoedsector om hier in de toekomst adequaat op te kunnen inspelen. Deze website heeft als doel een duidelijk en beknopt inzicht te geven in de noden van morgen. Maar daar stopt onze missie niet. Nu we deze veranderingen in kaart hebben gebracht, is het aan ons om hier ook concrete acties aan vast te hangen zodat we vastgoedprofessionals niet enkel vrijblijvend informeren, maar hen ook de tools geven om zich voor te bereiden op de toekomst. Daarom lanceren we in 2023, in navolging van deze competentieprognose een concreet actieplan om de belangrijkste knelpunten in de vastgoedsector weg te werken.

Veel leesplezier,

Fonds 323, uw Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector

Lees meer

Belangrijke trends in de vastgoedsector

TREND: Digitalisering

Evoluties
Digitalisering in twee toepassingsgebieden:
Digitalisering binnen verschillende niches:
Knelpunten

TREND: Consolidatie in een stroomversnelling

Consolidatie
Specialisatie
Andere dienstverlening
Previous slide
Next slide
Concurrentievoordelen voor grote spelers:
Kleine spelers hinken achterop en staan voor een keuze:
Evoluties
Knelpunten

TREND: Professionalisering

Belangrijke trends in de vastgoedsector
Evoluties

TREND: Duurzaamheid

Duurzaamheid - in de brede zin van het woord – wordt belangrijker:
Evoluties

TREND: HR-uitdagingen

Basiscompetenties en verwachtingen schoolverlaters zijn niet ‘up-to-standard’
Evoluties
Knelpunten

Veranderende beroepen

Trends in vastgoedberoepen:

Syndicus

Evoluties
Knelpunten
10.950 erkende vastgoedprofessionals in België

Vastgoedbemiddelaar

Vastgoed- bemiddelaar

Knelpunten
Evoluties

Rentmeester

Knelpunten
Evoluties

Administratief bediende

Knelpunten
Evoluties

Boekhouder

Evoluties
Knelpunten binnen mede-eigendom

Samenvatting

Trends
Knelpunten
Veranderende beroepen:

Deze competentieprognose is gerealiseerd met de steun van ESF (49.885,68 €) en VCF (74.828,53 €).